Waoo Tv hjælp

Denne How-To-Do henvender sig kun til dem der har bestilt Tv pakkerne lille/favorit/stor og IKKE til Waoo fritid!

Det her er mine egne erfaringer med installation af Waoo TV. Der kan være små afvigelser fra dit hus.

Undertegnede fralægger ethvert ansvar ved defekter og ødelagt udstyr. Kontakt Waoo (Rune) hvis du ønsker yderligere hjælp omkring installation af tv.

 

 

1 – Modem
I dit skab ude i bryggers sidder Waoo Modem. Inden du begynder opsætningen skal du sikre dig, at du har bestilt en af ovenstående Waoo pakker (lille/favorit/stor). På dit Waoo modem skal der lyse et grønt lys for TV. Lyser denne ikke skal du ikke fortsætte da der ikke er åbnet for tv endnu. Kontakt Waoo for status hvornår du kan forvente, at der er åbent for dit tv.

2 – Kabel
Nu skal du lokalisere dit antenne kabel i samme skab. Det er et sort/gråt kabel som vist på billedet. På billedet er det sat fast på et rør, men det kan meget vel ligge nede mellem de øvrige kabler og rør.
Når du har fundet kablet skal du fjerne det sorte isoleringtape der er påsat. Du kan nu skille kablet af ved at skue de to COAX stik fra hinanden. Måske skal du bruge en lille tang hvis den er for stram.


3 – Tilslutning  

På dit waoo modem kan du i den ene ende se et stik der hedder TV. Denne tilslutter du COAX stik og kablet – den ledning som du har fundet under punkt 2. Vær forsigtig med at få skrue den korrekt på, så du ikke bøjer noget og dermed ødelægger det.

 


4 – Tv

Hvis du har gjort det rigtigt kan du nu bruge dine antennestik i huset som hidtil.

5 – Kanalsøgning
Du skal lave en digital/analog kanalsøgning på dit tv. Waoo Tv bliver både sendt i analog og Digital. Hvis du har et gammelt TV kan du ikke forvente at den kan tage Digital Tv, men alle Waoo kanaler udsendes analogt.

Det anbefales du laver en manuel søgning fremfor automatisk. Ved manuel søgning er følgende oplysninger nyttige.
NetværksID: 100
QAM/modulation: 256
Symbolrate/symbolhastighed: 6875
Frekvens/startfrekvens: 234 mHz (kHz = 234.000)

Bemærk der er forskel på hvordan det fremgår og i hvilken rækkefølge på dit tv, da det afhænger af hvilket mærke det er. Dette vil du kunne finde i dit tv’s brugsanvisning, hvis du får brug for det.