Opgaver

I henhold til vores vedtægter –  §22 påhviler al udvendig vedligeholdelse Ejerforeningen, mens al indvendig vedligehold påhviler den enkelte ejerlejlighedshaver.
I praksis administreres det således at bestyrelsen forestår vedligeholdelse af følgende:

A. Al maling af udvendige beklædningsbrædder
B. Al udskiftning af udvendige beklædningsbrædder
C. Udvendige vinduer, døre og fugninger. Punkterede ruder er ikke omfattet.
D. Tage, terrasser og skorstene (også fugning). Tagrender og nedløbsrør.
E. Udvendige lamper mod vej og solgård
F. Fjernelse af alger på tage og i solgård, rensning af udv. unidræn i solgård.
G. Smøring af udvendige hængsler og låse og udvendige målerskabe.
H. Antenneanlæg og containerområde, herunder internet, men ikke router.
I. Veje og fællesarealer og oprensning langs huse.

Ovenstående medfører således at den enkelte ejer selv skal forestå vedligeholdelse af :

1. Alt indvendigt malerarbejde også på indvendige facader og i bryggers.
2. Maling af indvendig side af garage og indgang. Sort Gori som udvendig maling. (Leveres af Foreningen – kontakt vicevært.)
3. Alt inventar i køkken og bad
4. Alle gulve og lofter
5. Alle elektriske installationer, vandlåse, radiatorer og sanitetsfaciliteter herunder rør.
6. Udskiftning af dørlåse and postkasselåse. Herunder reparation af låsecylinder/mekanisme og greb.
7. Terrassebrædder ved altaner (når de er udskiftet)
8. Automatiske portåbner
9. Bekæmpelse af skadedyr indvendigt.

Tvivlsspørgsmål og grænseflader ved ovenstående principper må vurderes fra sag til sag af bestyrelsen