Tv opdatering

Information om uregelmæssigheder på vores fælles Tv samt status Boxer

Et bredt politisk flertal i Folketinget har vedtaget, at de højeste frekvenser over 700 MHz i antennesignalet i stedet skal bruges til at give danskerne bedre mobilt bredbånd.

Den 2. juni 2020 sker derfor en omlægning af tv-antennesignalet. 
Omlægningen medfører uregelmæssigheder i Tv signalet, også for vores huse på Slusen.

Derfor vil der være en periode med sort skærm på nogen af kanalerne. Ændringerne oplyses til at skulle foregå i tidsrummet 2. juni fra midnat og frem til klokken 1600

For vores vedkommende betyder det, at vi skal have om-programmeret frekvenserne på vores fælles tv. Det gøres i vores Tv hus så du skal altså ikke indstille noget på dit eget Tv i sommerhuset.

Ændringerne vil blive foretaget af Elektronikhuset efter klokken 1600

Efter om-programmeringen vil DR2 være en del af vores faste kanaler igen.

I samme anledning har vi igen været i dialog med Elektronikhuset vedrørende  distribution af Boxer signalet ud i vores fælles Tv net.
Desværre er status uændret i forhold til det tidligere oplyste. Og for at gøre ondt værre vil der i fremtiden være hyppigere Boxer frekvensskift grundet frekvensbåndet skal ”presses”
Vi har bedt dem undersøge meget nøje om der virkelig ikke findes nogen brugbar løsning der vil kunne tilgodese Boxer tv uden at det vil risikere at få fælles antenne til at ”fryse”.  Dette undersøge, der kan ikke give lovning på om dette er muligt samt nogen tidsramme.  

Klik her for læse mere på DR hjemmesiden