Referat af ekstraordinær bestyrelsesmøde Slusen 23.11.2021