Råd i facadebrædder

Som det sikkert vil være jer bekendt, bl.a. fra ejerforeningens årsberetninger, er der i de senere år udskiftet enkelte facadebrædder i en del af slusehusene, fordi de var angrebet af råd. Vores nyansatte servicemand prøvede i marts i år at få overblik over rådangrebene og foretog et mindre destruktivt indgreb bag nogle facadebrædder, som var angrebet af råd. Det viste sig, at rådangrebet havde bredt sig til det bagved liggende konstruktionstræ. Da dette tydede på langt alvorligere rådangreb end hidtil antaget, har bestyrelsen bedt rådgivende ingeniør Erik Borg om at foretage en besigtigelse af rådskaderne og til at lave en rapport på grundlag heraf. Erik Borgs rapport over denne foreløbige besigtigelse kan ses på vores hjemmeside https://slusehuse.dk/wp-content/uploads/2020/05/Besigtigelse-af-facader.pdf (eller i menuen vedligehold/dokumenter/Besigtigelse af facade af Erik Borg)
Da Erik Borgs rapport kun er baseret på stikprøvevise besigtigelser har ejerforeningens bestyrelse besluttet at iværksætte en grundig undersøgelse i de kommende måneder for derigennem at få et overblik over rådangrebenes omfang og et grundlag for udarbejdelse af en rådbedringsplan. I forbindelse med denne undersøgelse vil der blive fjernet facadebrædder i fuld længde på strategisk udvalgte steder. Facadebrædderne vil blive genopsat umiddelbart efter, at der er foretaget en inspektion af brædderne og den bagved liggende konstruktion. Efter vores nuværende plan vil det ske i uge 34. Ved hvilke huse, der vil blive foretaget de nævnte indgreb, vil blive aftalt med de enkelte ejere og udlejningsbureauerne. Der vil blive udarbejdet en rapport over undersøgelsen og et forslag til en udbedringsplan til forelæggelse på ejerforeningens generalforsamling, som nu er blevet fastsat til lørdag, den 17.oktober.
Hvis der i løbet af undersøgelserne bliver behov for yderligere information til husejerne, vil de blive givet på vores hjemmeside.