Området ikke forurenet

Afgørelse om, at Slusen 1-56, 6960 Hvide Sande, ikke
kortlægges som muligt forurenet
Region Midtjylland har truffet afgørelse om, at Slusen 1- 56, 6960
Hvide Sande, matrikel nr. 11sp Søgård Hgd., Holmsland Klit, ikke
kortlægges efter lov om forurenet jord1.

Hvad er grundlaget for afgørelsen?
Region Midtjylland har vurderet, om der på ejendommen har været
aktiviteter, der kunne have forurenet jorden så som havneaktiviteter
eller udvidelse/opfyld med havnesediment/-slam. Der er ved
gennemgang af de offentlige arkiver ikke fundet oplysninger om
potentielt forureneende aktiviteter.
Ud fra ovenstående vurderes det, at der ikke er grundlag for en
kortlægning.
    Læs hele dokumentet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.