Ny affaldsordning for Slusen

Som du måske allerede har hørt, træder en ny ordning for dagrenovation i kraft i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. november 2020. Dette kommer til at give nogen ændringer ved de nuværende molokker. Der vil fremadrettet kun være 2 typer sorteringer.
– Madaffald
– Restaffald.
Med den nye affaldsordning skal du som hidtil sortere resten af dit affald og selv aflevere de forskellige materialer på en miljøstation eller en genbrugsplads.

Madaffaldet sorteres fra restaffaldet, så madaffaldet kan bruges i produktionen af biogas i stedet for at blive brændt. Herefter kan næringsstofferne bruges som gødning på landbrugsjord. 

Første led i affaldssorteringen starter i dit feriehus. Det er dit ansvar at indkøbe og opsætte affaldsspande i dit hus. Se nedenstående eksempel.