Klar til at sortere

Kære husejer

I tidligere indlæg informerede vi dig indledningsvist om den nye affaldsordning, der træder i kraft i Ringkøbing-Skjern Kommune senere på året.

I dette nyhedsbrev får du nu lidt nærmere information om, hvad du som husejer skal være opmærksom på og hvordan vi i foreningen håndterer implementeringen.

Nye affaldscontainere
Den nye ordning går ud på at sortere madaffaldet fra, hvilket vil sige, at molokkerne bliver omstillet således at 1 molokke vil være dedikeret til KUN at modtage madaffald, de øvrige 3 er til restaffald.
De nuværende containere til glas, dåser og pap vil forsvinde. Dette skal afleveres på genbrugsstationen eller på nogen af den mange miljøstationer rundt omkring i byen.

Skraldespand til madaffald i køkkenet
Det er husejers eget ansvar, hvordan affaldssorteringen i køkkenet organiseres, og derfor er det også husejeren ansvar at få opsat 2 delt affaldsspande i køkkenet. Der findes allerede mange gode muligheder, og de fleste sommerhusudlejninger kan være dig behjælpelig.

Sorteringsvejledninger til gæsterne
Vi har netop modtaget Ringkøbing-Skjern Kommunes informationsmateriale, og der er ved at blive udarbejdet tilpassede vejledninger på dansk og tysk.

Er dit hus tilmeldt udlejning (Esmark) vil du kunne hente klistermærker til at sætte på dine affaldsbeholdere i køkkenet, så gæsterne ikke er i tvivl om, at de skal sortere madaffald og restaffald for sig og at de grønne poser udelukkende må bruges til madaffald.

På den måde kommunikerer vi med gæsterne lige dér, hvor sorteringen skal foregå, og er ikke afhængige af, at de får læst udleverede informationsmateriale fra ende til anden.

Poser til madaffald
Inden vi sætter i gang vil vores pedel have været rundt ved alle husene og aflevere ruller med grønne affaldsposer til madaffaldet. Poserne er estimeret til at kunne strække til et helt års forbrug og kan med fordel placeres i skabet under køkkenvasken.

Slipper poserne til madaffaldet op, kan der købes nye på kommunens genbrugspladser. Da dette vil blive en udfordring for vores udenlandske gæster, er der udlejningsbureauer (Esmark) mulighed for at gæsten hente flere ruller

Hvornår træder den nye ordning præcist i kraft?
Ringkøbing Skjern kommune har bedt os udsætte starten fra 1. november til den 1 december 2020

Affaldsstationen
I forbindelse med den nye affaldsordning har vi været nødt til at overtage affaldsstationen af kommunen da alternativet ville være affaldscontainere ved hvert hus. Vi har derfor sammen med Langsand Langs Vand købt affaldsstationen. Den fremtidige drift vil ske i tæt samarbejde med Langsand langs vand.

Foreningen vil fremadrettet skulle betale efter antal tømninger samt afleveret vægt. Som det er i dag, er der mange andre end Slusen og Langsand der benytter affaldsstationen. Derfor vil området vil indhegnet og adgang vil ske med en dørkode. Mere om dette i senere nyhedsbrev.

Tak til Esmark for at stille information til rådighed