Indkaldelse til Generalforsamling

Til alle medlemmer i Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ”Ejerforeningen Ferieprojekt
Hvide Sande Sluse M.b.a.”
Lørdag, den 4. april 2020 kl. 10.00 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, Hvide Sande
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9:

 1. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år
 2. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning
  af revisor
 3. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår
 4. Valg af formand for bestyrelsen
 5. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af suppleant for bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Valg af administrator
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. evt.
  Indkomne forslag jævnfør punkt 9, bedes indsendt til konstitueret formand Erik
  Clausen på mail: aeclausen@esenet.dk senest fredag den 27-03-2020
  Der serveres kaffe og rundstykker.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Erik Clausen, konstitueret formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.