GDPR

GDPR-ORDNING FOR Ejerforeningen Slusen 1-54

Behandling af persondata i Ejerforeningen Slusen 1-54.

Ejerforeningen Slusen 1-54 har fastlagt følgende regler for behandling af persondata, således at Ejerforeningens persondatabehandling er i overensstemmelse med EU’s General Data Protection Regulation og Datatilsynets regler.

Indsamling af persondata

Ejerforeningen Slusen 1-54 beder medlemmer om de persondata, der nødvendige for foreningens daglige drift. Medlemmers aflevering af disse persondata er en forudsætning for medlemskab og betragtes som samtykke til behandling af persondata iht. nedenstående.

Persondata for ejere

  1. Personnavn/navne for xxxxx
  2. Fysiske adresser
  3. E-mail adresser
  4. Telefonnumre
  5. Evt. ejendommenes matrikelnumre
  6. Disse data opdateres løbende

Opbevaring og videregivelse af de indsamlede persondata beror hos bestyrelsens administrator, og videregives til bestyrelsens øvrige medlemmer, suppleanter og interne revisor ved behov herfor, samt til andre hvor dette er nødvendigt for foreningens drift.

Kendskab til persondata

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, administrator og interne revisor kan få kendskab til angivne personrelaterede data, som måtte blive oplyst for Ejerforeningen Slusen 1-54 f.eks. i forbindelse med kommunal sagsbehandling, ejendomskøb, dispensationsansøgninger og lignende. Sådanne data bringes alene til bestyrelsens kendskab og videregives ikke til andre.
Sådanne data opbevares ikke i et systematisk register, men indgår i foreningens arkiv og kan fremgå af bestyrelsens referater.
Sådanne data kan ikke i alle tilfælde fremsøges i foreningens arkiv, idet arkivet er dannet over en årrække med anvendelse af skiftende teknologier og principper, ligesom arkivet – eller dele heraf – kan være gået tabt.

Offentliggørelse af persondata

Data som nævnt under B og C om medlemmernes navne, adresser og andre kontaktdata kan fremgå af referater fra generalforsamling, bestyrelsesmøder samt i medlemsbreve fra Ejerforeningen.
Medlemmers telefonnumre og emailadresser offentliggøres ikke systematisk for offentligheden af hensyn til at beskytte medlemmer mod uønskede henvendelser. Persondata af følsom eller rent privat karakter, som måtte komme til bestyrelsens kendskab, omtales ikke i de referater, bestyrelsen offentliggør for medlemmer og andre, og bringes ikke på anden måde til offentlighedens kendskab.


Sletning af persondata

De nævnte persondata slettes ikke f.s.v. angår ejernavne og adresser. Det skyldes hensynet til at kunne beskrive Ejerforeningens historie.
Data om ejere, der ikke længere er medlemmer af Ejerforeningen Slusen 1-54, indgår i foreningens arkiv, som beror hos Ejerforeningens administrator samt på ejerforenningens hjemmeside i lukket sektion. Endvidere fremgår navne og ejendomme af Ejerforeningen Slusen 1-54s hos foreningens administrator.
Brugerstatistik fra Ejerforeningen Slusen 1-54s hjemmeside. Der indsamle forbrugsstatistik på Ejerforeningen hjemmeside. Denne forbrugsstatistik er ikke personhenførbar.

Dataansvarlig

Ejerforeningen Slusen 1-54s administrator er ansvarlig for Ejerforeningens behandling af persondata.

Tilkendegivelse

Dette regelsæt tilkendegives for Ejerforeningen Slusen 1-54s medlemmer, og offentliggøres på Ejerforeningen Slusen 1-54s hjemmeside