Forsikring

Der kan rettes henvendelse til Forsikringen ved eventuel skader. Forsikringen betaler ved glasskader, lynnedslag, storme og lign. Læs policen nedenfor.

Willies Towers Watson

Mathias Eskildsen
Telefon 88 13 95 30
Mandag – fredag 08.00-16.00
Vores CVR 31638550
Kundenummer: 27445156

Købstædernes Forsikring

Telefon: 78 75 85 36
E-mail: kundeservice@kfforsikring.dk
Telefonerne er åbne kl 08:30-16:00.

Forsikringspolice

Klik på nedenstående ikon for at læse Pdf versionen: