Boxer løsning

Som tidligere informeret om her på hjemmesiden har det ikke været muligt at få boxer signalet med rundt i netværket.
Bestyrelsen har løbende været i dialog for at finde en teknisk mulighed som ville kunne tilgodese brugerne af Boxer. Triax har været kontaktet og har sat en løsning sammen som de vil stå inde for. Måden hvorpå signalerne bliver sendt rundt i fællesantennen vil ikke give problemer.
Emnet blev taget op på lørdagens bestyrelsesmøde og er efterfølgende igangsat. Nærmere information vil følge når udstyret er installeret.
Dette får ingen betydning for alle uden Boxer samt dem der bruger Waoo.