Bemærkninger til lokalplan 398

Hermed fremsender bestyrelsen for Ejerforeningen for Hvide Sande Sluse indsigelser og bemærkninger til det fremlagte lokalplanforslag.

Indledningsvis skal bemærkes at den overordnede ide med at skabe en bebyggelse af
“kanalhuse” langs et net af kanaler der som et rekreativt element tilfører området et
spændende motiv, er en fabelagtig god ide.
Ærgeligt er det, at det ikke gennemføres fuldt ud, idet disse kanaler bør være tilgængelige
for kanoer, kajakker og mindre joller og der bør være adgang til Ringkøbing Fjord både gennem
lystbådehavnen og kanalen mod syd gennem delområde IV.
Her bør der også i §3.4 tilføjes en bestemmelse om at “Der kan etableres et mindre fjordbad,
såfremt dette kan sikres betryggende mod strømforhold m.v”
Endnu mere ærgeligt er det at man  med kortbilag 3A og 3B skaber en meget uklar plan.
Hvis man ikke magter at gennemføre alle kanalerne bør man afslutte på en ordentlig måde.
og man bør ikke fastholde en plan med “kanalhuse uden kanaler” som man må tro må
være ideen med de to kortbilag!!
Så hellere en åben lav boligbebyggelse feks med gårdhave huse på den vestligste del
af området.
Endelig skal bemærkes at man ikke i §7.4 skal etablere en “grøn Berlinmur “men istedet
beskrive et hegn bestående af en 1.3-1.5 m høj vold beplantet med marehalm og hjælme
som afgrænsning mod vejen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.