Pedel information

Allan Bareuther der er foreningens pedel. Han vil meget gerne have henvendelse fra jer, når I ved jeres hus er ledigt eller I selv er der, og gerne vil have malet eller andet gjort.

Han har stort logistik arbejde med hensyn til vedligehold og i særdeleshed udvendig maling af husene.
Gæster i husene er ikke særlig glade for, at der bliver malet, når de lejer et hus – ej heller i nabohuset.
Allan vil meget gerne have besked fra jer hvis I ser ”kok-hat” på træværket – marker eventuelt på planken med kridt!

I tilfælde man observerer myrer ude, gives der ligeledes besked, så der kan foretages myre bekæmpelse. Er der myrer inde i huset, skal man kontakte bureauet, eller selv sørge for det.

Døre, låse, vinduer bliver smurt i løbet af vinteren, der vil blive sprøjtet for alger i gården, når huset er fri.

Oplever I lugt fra afløb, kloak, eller toilet, når huset står ubrugt i længere tid så har vi fået fat i noget, som kan hældes i afløbet, det laver en flydespær, som hindre lugt gener.

Ønsker I eventuelt. at få højtrykrenset indgangsparti eller garage og få det malet inden en ny sæson, må I meget tage kontakt, for at lave en aftale herom.

Beplantningen i området bliver efterhånden større. Det giver mere fylde og variation i området, dog kan det synes for voldsomt i nogen områder, eventuelt genere udsigten. i så fald da kontakt Pedel for beskæring.

Under nyheder vil der komme opdateringer med, hvilke projekter Allan Peder er engageret i.

Venligst udfyld kontakt formularen i menuen kontakt, som sender en email direkte til pedellen.