Forsikring

Der kan rettes henvendelse til Købstædernes Forsikring ved eventuel skader. Forsikringen betaler ved glasskader, lynnedslag, storme og lign.

Købstædernes Forsikring
Forsikringhsagenturet Midtvest I/S
Smøgen 11
6950 Ringkøbing
Telefon 33457485
Mail: kfforsikring@kfforsikring.dkMail: midtvest@kfforsikring.dk

Forsikringspolice tryk på nedenstående ikon for 28 siders Pdf: