Tidligere indlæg

Beboere samt Ærindekørsel

Det er blevet observeret at der er en unødvendig trafik af biler ned i området. Det ses ofte at biler kører ned i området, blot for at vende ved Slusen 13 og kører ud af området igen.
Området er blanding af børn der leger, folk på ferie, biler der bakker ud af garagen, fastboende, parkerede biler, cyklister og gående. Hvorfor det ikke er ønskeligt at der er mere trafik end det er nødvendigt.
Tidligere har forbudsskiltet ved indkørslen til området været placeret således at det først kunne ses, når man var på vej ind i området, uden mulighed for at vende.
Foreningen har derfor i samråd med områdets naboer flyttet skiltet til en mere fremskudt placering, således at bilister har mulighed for at se skiltet inden man kører ind i området.