Affald

God sortering af affald kan sikre, at en større andel af affaldet bliver genbrugt. Vi beder alle brugere af affaldsområdet om at være omhyggelige med at sortere affaldet i de rigtige sektioner.
Affaldsområdet er bestående af 4 molokker, 2 mini mollokker og en stål askebeholder.

Sortering er delt således:
affald1
Restaffald (Brug udleveret grønne poser)
Glas 
Pap og papir
Dåser
Plastik (Midlertidig lukket)
Aske
Batterier

Større affald bedes venligst ikke stillet ved siden af affaldscontainerne eller i affaldsarealet, men i stedet afleveres på:
Hvide Sande Genbrugsplads
Nørregade 84
6960 Hvide Sande

Åbningstider
Mandag til fredag kl. 12.00 til 17.00
Lørdag kl. 10.00 til 16.00